divendres, 30 de novembre de 2012Ja s´acosta la recta final, recordeu que dilluns hi ha un control  de problemes i  dimarts tenim un control de català, podeu trobar diferents activitats al bloc ( apartat CATALÀ) que us poden ajudar a repassar una mica.

LES TUTORES

diumenge, 25 de novembre de 2012

La essa sonora i la essa sorda


No hi ha res millor que la pràctica per assolir la competència ortogràfica.


LES MÀQUINES


>COMENCEM TEMA NOU

Descobreix el món de les màquines i les eines.
Aquí tenim una web molt interessant  sobre màquines i mecanismes
. És  molt entenedora.
Estigues ben atent, el mag t’anirà guiant per trobar la informació.
Màquines i eines
Mirant aquest vídeo veuràs que les màquines ens ajuden en la vida diària, ja que ens faciliten el treball de cada dia. Podràs veure un munt de màquines simples i , a més a més, aprendràs algunes curiositats interessants.PARAULES DERIVADES ,HOMÒFONES I SINÒNIMES
POTÈNCIES

RECORDAPotències i arrels

Us presentem algunes activitats perquè 
pugueu practicar amb elles. 
Premeu damunt de les imatges i entendreu millor 
les potènciesexternal image raizcuadrada.jpg
dimarts, 20 de novembre de 2012

LA MATÈRIA


Propietats de la matèria: la massa i el volum. La densitat

LA MATÈRIA
La matèria és alló de què són fetes les coses: (un llapis, una taronja, el nostre cos, etc).La matèria poseeix dues propietats generals: té massa i ocupa un volum.

LA MASSA
La massa és la quantitat de matèria que té un cos o objecte. S'expressa engrams (g) si és petita i en quilograms (kg)si és gran.


1 quilogram (1kg)= 1000 grams (1000 g)
El fet de mesurar la massa li deim pesar.


EL VOLUM
El volum d'un objecte és la quantitat d'espai que ocupa. Per exemple una bicicleta té manco volum que una casa.
El volum dels líquids sempre coincideix amb la capacitat del recipient que ocupa.
Els volums petits s'expressen en mil·lilitres (ml) i els més grans en litres(l).


1 litre (1l)= 1000 mil·lilitres (1000 ml)LA DENSITAT
És la quantitat de la massa d'un objecte dividida pel seu volum:                    
                               densitat= massa/volum

La densitat es mesura en unitats de massa dividides per unitats de volum. Per exemple :
                           quilogram/litre         gram/mil·lilitre.


Els estats de la matèria


COM ES PRESENTA LA MATÈRIA
Podem
trobar la matèria en tres estats: 

estat sòlid
estat líquid
estat gasós
·                     Sòlids. Tenen un  volum invariable i una forma fixa. Però alguns són modelables com l'argila.
·                     Líquids.  Volum invariable, però poden canviar de formes .
·                     Gasos. Tenen volum i formes variables. Adopten la forma del recipient el qual estan dedins i ocupen tot el seu volum.

COM ES POT CANVIAR L'ESTAT D'UNA SUBSTÀNCIA
·                     Fusió = pas de la matèria d'estat sòlid a líquid. (És necessària escalfar la matèria sòlida).
·                     Solidificació = pas de l'estat líquid al sòlid. (És necessària refredar el líquid).
·                     Vaporització = pas de líquid a gas. (És necessari escalfar el líquid).
·                     Condensació = pas de gas a líquid. (És necessari refredar el gas).

Substàncies pures i mescles.


SUBSTÀNCIES PURES I MESCLES


La substància pura és la que no es pot separar en  altres substàncies diferents.
Una mescla és un conjunt de vàries substàncies pures.MESCLES HOMOGÈNIES I HETEROGÈNIES


Mescles homogènies = Són mescles en què no es distingeixen els components. També es diuen solucions. (Per exemple l'aigua de la mar).


Mescles heterogènies = Són mescles en què és possible distingir-ne els seus components. (Exemple, el granit, aigua amb oli...).


diumenge, 11 de novembre de 2012

SUBJECTE I PREDICAT

Aviat farem el control de gramàtica i aquí teniu teoria i activitats per anar practicant.

El sintagma nominal

En una frase la funció de subjecte la pot fer una paraula o un grup de paraules que anomenem sintagma nominal o grup nominal.
El sintagma nominal pot estar format per un nom sol o per un nom i un determinant (uns núvols). A més a més, el nom pot anar acompanyat d'altres paraules que en complementen la informació; són el que anomenem complements del nom ( uns núvols grisos i atapeïts).
En un sintagma nominal el nucli sempre és el nom.
ACTIVITATS
diumenge, 4 de novembre de 2012RECORDA

Nombres primers i nombres compostos

En comprovar quants divisors tenen els nombres observem que:

L’1 és l'únic nombre que només té un divisor, per això és un nombre especial. Pels altres nombres poden passar dos cassos que tinguin només 2 divisors, l’1 i el mateix nombre, o que en tinguin més.

       Els nombres primers són els que tenen dos divisors, que són l’1 i el mateix nombres primer.

       Els nombres compostos són els que tenen més de dos divisors, són els més freqüents.
                        

ACTIVITATS


M.C.M


Nombres primers numeros-2.jpg

Criteris de divisibilitat