dissabte, 29 de setembre de 2012

CÀLCUL

PER MILLORAR EL CÀLCUL RÀPID.
En l'activitat " Producto y división con números naturales" hi ha sis activitats, les dues primeres de càlcul exacte i la resta de càlcul aproximat
Producte i divisió amb nombres naturals

dimarts, 11 de setembre de 2012